Renegade - Styx 9:57 PM

Stone Sour @ Wachusett Mountain